Kantoren die de sleutel vormen tot uw succes

Explore Ontdek

Bedrijfsgebouwen te huur.

In een steeds veranderende wereld is stilstaan gelijk aan achteruitgaan. Daarom voert Ikaros voortdurend vernieuwingen door, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologieën en rekening wordt gehouden met de nieuwste trends voor het verbeteren van de werkefficiëntie en het comfort.

Ikaros heeft alles waar u van droomt...

 • Gebouwen die voldoen aan de hoogste eisen en die beschikken over de nieuwste technologische snufjes.
 • Een moderne, exclusieve en karakteristieke bouwstijl.
 • Een degelijk airconditioningsysteem.
 • Breeam-certificaat dankzij de lage ecologische voetafdruk.
 • Flexibel indeelbare ruimtes met een oppervlakte van 150 tot 3.000 m².
 • Multifunctioneel terrein met:
  • Kantoren met alle moderne voorzieningen
  • Magazijnen met sectionaalpoorten
  • Prestigieuze toonzalen
  • Laboratoria
 • Flexkantoren - individuele kantoren met flexibele huurcontracten
61
53
41
57
49
37
45
20
18
33
24
14
25/27
17/19
21/23
28
10/12
6/8
79
13/15
9/11
83
36
2/4
1/3
5/7

Diensten

De internationale bedrijven die hun kantoren reeds bij Ikaros hebben ondergebracht, hadden zich eender waar kunnen vestigen, maar ze hebben bewust voor ons gekozen. Daarbij waren niet alleen de hierboven beschreven voorzieningen doorslaggevend, ze waren ook uitermate tevreden over de efficiënte aanpak van Befimmo, het vastgoedkantoor dat de verhuur van de ruimtes in goede banen leidt en pas tevreden is wanneer zijn klanten gelukkig zijn.

L

Locatie

TOEGANG VIA VERSCHILLENDE INVALSWEGEN/LANGS BRUSSELS AIRPORT

Trein

3 min.
van Nossegem station

Fiets

Fietsroute Leuven-Zaventem loopt langs het park. Fietsenstallingen met douches.

Auto

2 min.
van de E40 Brussel-Luik-Düsseldorf snelweg.
5 min.
van de E19 Amsterdam-Brussel-Parijs snelweg.

Vliegtuig

5 min.
van Brussels Airport.
10 min.
van Brucargo vrachtluchthaven.

Bus

Regionale busdiensten vlak voor de deur. Nr. 351, 358, 616, 652 richting Brussel-Noord, Machelen, Leuven.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

02 740 14 50

Contact:

Bart Simaey
Senior Contract Manager

T: +32-2 679.38.60

F: +32-2 679.38.66

www.befimmo.be

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 1945 - 1160 Bruxelles/Brussel Befimmo N.V. : RPM Bruxelles/RPR Brussel : 0455.835.167

Disclaimer

DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN OF VALT ONDER DE BEVOEGDHEID VAN BEFIMMO. BEFIMMO ZAL ZICH INSPANNEN OM DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE STEEDS ACTUEEL EN CORRECT TE HOUDEN, MAAR DOET GEEN UITSPRAKEN OVER OF GEEFT GEEN GARANTIES INZAKE DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE VERSTREKTE INLICHTINGEN EN BEELDEN OP DEZE SITE. BEFIMMO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DEZE INFORMATIE, HET VERTROUWEN OP DEZE INFORMATIE OF VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN. AAN DE GEGEVENS EN BEELDEN, ZOALS DIE IN DEZE SITE WORDEN WEERGEGEVEN, KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND, ZIJ WORDEN VRIJBLIJVEND VERSTREKT, ENKEL TER INLICHTING, ZONDER CONTRACTUELE VERBINTENIS OF GARANTIE VAN ONZENTWEGE. DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT ALS EEN DIENST AAN DE BEZOEKERS ERVAN. BEFIMMO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, TE ALLEN TIJDE EN VOOR OM HET EVEN WELKE REDEN, DE INHOUD VAN DEZE SITE TE VERWIJDEREN, TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN ZONDER KENNISGEVING AAN OM HET EVEN WIE. * OPGEGEVEN PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW, REGISTRATIE, NOTARISKOSTEN EN AANSLUITINGSKOST NUTSVOORZIENINGEN.

Befimmo verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar http://www.ikarospark.be gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven staan

Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

 1. Gegevens die we over u verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
 4. Legale basis
 5. Openbaarmaking van uw gegevens;
 6. Doorgifte van uw gegevens;
 7. Uw rechten;
 8. Beveiliging van de verzamelde gegevens;
 9. Bewaring van uw gegevens;
 10. Externe websites/apps;
 11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid;
 12. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op http://www.ikarospark.be (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u online contactformulier invult. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer…

- Gegevens die we over u verzamelen.

Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

BIJVOORBEELD:

- Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website/applicatie dan de onze gebruikt die adverteert of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid hieronder

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren

- Gegevens die u ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

- Gegevens die we over u verzamelen.

We zullen deze gegevens gebruiken:

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 4 van dit Privacybeleid.

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals in sectie 12 uitgezet.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden.

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers.

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

Tenzij:

10. Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken en filialen die niet onder controle zijn van Befimmo. Links naar dergelijke sites van derden worden uitsluitend ter informatie vermeld. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

Het feit dat Befimmo een link naar een site van een derde aanbiedt, betekent niet dat Befimmo één van deze sites goedkeurt, toelaat of financiert of dat deze is gelieerd aan een derde partij. Elke vermelding van producten of diensten van derden is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door Befimmo.

Deze externe websites kunnen links naar deze website bevatten. Befimmo heeft de inhoud van deze websites niet beoordeeld en heeft geen enkele invloed of rol op de inhoud of andere kenmerken van deze websites.

Indien deze externe sites u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u één hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.  We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 10/10/18

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke –contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke is de firma Befimmo SA met ondernemingsnummer BE0455.835.167 gevestigd in Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacy beleid moeten gericht worden tot Denis Van de Wiele (gdpr@befimmo.be - +32 (0)2 679 .38 65 – Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem).